English Version English | שלחו לנו מייל

תמכו בנו


עמותת קול הילד פועלת למען הגברת המודעות ומניעת תופעת ההטרדה המינית בקרב ילדים ובני נוער בכל רחבי הארץ ומעניקה הן לילדים והן למבוגרים כלים לזיהוי והתמודדות עם התופעה. באמצעות תוכניות מניעה שהעמותה פיתחה, אנו מקנים לילדים ערכים של כבוד הדדי, יושר ושוויון ובכך תורמים להעצמה האישית של כל ילדה וילד.


בעזרתכם נטפל בשורשי התופעה ובכך נפחית את רמת האלימות ההולכת וגוברת. כך נבטיח לדור העתיד שלנו, חברה מכבדת, סובלנית ושוויונית.


התרומה יכולה להינתן גם לכבוד או לזכר אדם מיוחד שיקר לכם, נשמח לשלוח מכתב / תעודה המעידה על התרומה בצרוף קבלה המשמשת גם לצורכי מס.


רוצה לתרום? לפניך כל אפשרויות התרומה:


התרומה מוכרת לצורכי מס הכנסה לפי ס' 46 א לפקודת מס הכנסה.

תרומתך הנדיבה נחוצה לנו ומתקבלת בהוקרה.
קול הילד - עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים:
ת.ד. 49101, ירושלים. טלפקס: 02-5337512. דוא"ל: info@voiceofchild.co.il.

כל הזכויות שמורות © עמותת קול הילד

מאוחסן בחינם במיסטרהוסט - אחסון אתרים

נבנה ועוצב ע"י ניר גלעדי.